De Zonnebloem opzeggen

Zeg hier eenvoudig online Zonnebloem op

Veel gestelde vragen over stopzetten van De Zonnebloem

Hoe kun je De Zonnebloem direct opzeggen?

De Zonnebloem opzeggen is heel eenvoudig via internet. Dit kan op 3 manieren, te weten:

1. per brief
2. per mail
3. telefonisch

Het stopzetten van de De Zonnebloem per brief is het meest eenvoudig, omdat je dit in twee minuten online geregeld hebt. Je weet dan zeker dat jouw opzegging slaagt en je niet overgehaald wordt om het abonnement op de De Zonnebloem voor te zetten.

De Zonnebloem opzeggen
Wat je moet weten over De Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem is een Nederlandse landelijke vrijwilligersorganisatie. Zij zetten zich in voor mensen met lichamelijke beperking dat ontstaan is door een ziekte, handicap of vanwege hun oude leeftijd. De vereniging was met ongeveer 38.000 vrijwilligers in 2017 een van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland.

Bij de Zonnebloem richten ze zich vooral op mensen die 70 jaar of ouder zijn. Zij zorgen ervoor dat ze terug bij elkaar worden gebracht en voor ze klaar staan. Ze zetten er dus alles op alles om mensen met een handicap een dag te bezorgen die ze nooit meer gaan vergeten, door allemaal verschillende dingen leuke activiteiten te organiseren. Zij denken er anders over en vinden dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn en dat iedereen gewoon volop van het leven kan genieten.

Op 17 januari 1949 werd de Stichting De Zonnebloem opgericht. Overal in Nederland onstonden allerlei verschillende groepen die taken opgedragen kregen om de zieken te bezoeken en veel andere activiteiten voor ze te regelen. 

In 1964 werd de stichting een vereniging met ondersteunde leden die met een jaarlijks bijdrage voor de nodige financiën zorgden. Het aantal leden, oftewel het aantal vrijwilligers, nam toe zodat steeds meer activiteiten konden worden georganiseerd.

Ten slotte werd in 1985 een aangepast hotelschip voor vakantiereizen met de zieken, ouderen en gehandicapten in gebruik genomen. Het geld die gebruikt werd voor het schip werd bijeengebracht door een massale deelname van het Nederlandse publiek aan een spelprogramma, de 1-2-3 show, dat door de KRO werd uitgezonden. Koningin Beatrix liet het motorpassagierschip de Zonnenbloem te water. Een nieuw schip, opnieuw de Zonnebloem genoemd en werd in gebruik genomen. Op dit schip kunnen jaarlijk ruim 2850 mensen met een lichamelijke beperking vakantie houden.

Share This