Huur opzeggen

Zeg hier online eenvoudig je huur op per brief

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Als huurder moet je de huur minimaal één maand van tevoren schriftelijk en door middel van een aangetekende brief opzeggen. Voor verhuurders geldt ook het schriftelijkheidsvereiste en aangetekende opzegging, maar kennen we een opzegtermijn van drie maanden.

Wanneer mag je als huurder de huur opzeggen?

Het opzeggen van de huur als huurder kan over het algemeen met een opzegtermijn van één maand. De termijn die geldt is namelijk hetzelfde als de betalingstermijn. Als jouw betalingstermijn één maand is, dan is de opzegtermijn dat ook. Mocht in het huurcontract een aangepaste betalingstermijn opgenomen zijn, dan kan je die aanhouden om op te zeggen.

De huur moet altijd schriftelijk en per aangetekende brief worden opgezegd. Overigens is het sinds uitspraken door verscheidene rechters mogelijk om de huur per mail op te zeggen, maar bij discussie moet je dan als huurder wel kunnen aantonen dat de mail ontvangen is door de verhuurder en dat kan natuurlijk nog wel eens ingewikkeld zijn. Het is bij het versturen van de opzegging trouwens niet nodig om een reden op te geven.

Als je een zelfstandige woning huurt voor een vaste periode die langer is dan twee jaar, dan is sprake van een huurcontract voor bepaalde tijd. Opzeggen van de huur kan pas dan als die periode voorbij is of als de verhuurder instemt met het beëindigen van de huurovereenkomst.

Huur je een onzelfstandige woning voor een periode die langer is dan vijf jaar, dan kan je de huur pas stopzetten als deze termijn verstreken is of als de verhuurder het ermee eens is.

Wat is de wettelijke termijn voor opzegging van huur?

De wettelijke termijn voor verhuurders zijn overigens afhankelijk van de duur van de huur, te weten:

Woonduur van de huurder Minimale opzegtermijn
minder dan 1 jaar 3 maanden
meer dan 1 jaar 4 maanden
meer dan twee jaar 5 maanden
meer dan 3 jaar 6 maanden

Als je het huurcontract gaat opzeggen bij iemand die bijvoorbeeld 9 jaar van je huurt, dan is de opzegtermijn in ieder geval 6 maanden.

Wanneer mag je de verhuurder de huur opzeggen?

Als verhuurder kun je de huur per deurwaardersexploot of aangetekende brief opzeggen. Als verhuurder moet je wel een geldige reden hebben om de huur op te zeggen. Deze redenen kunnen zijn:

  • wanprestatie
  • dringend eigen gebruik
  • nieuwe huurovereenkomst
  • geldend bestemmingsplan

Huur opzeggen bij verkoop van een pand is geen geldige wettelijke reden. Bij verkoop neemt de nieuwe eigenaar namelijk de huurcontracten over.

Let er overigens op dat je als verhuurder ook elke medehuurder een brief stuurt met de mededeling. Daarnaast is het belangrijk om de huurders een termijn van 6 weken te geven om schriftelijk akkoord te gaan met de opzegging. Pas dan kan de huurovereenkomst worden beëindigd.

Krijg je geen akkoord, dan kan je na deze termijn van 6 weken naar de rechter gaan. De rechter beoordeelt dan of het opzeggen van de huur rechtmatig is en kan ook ontruiming gelasten.

huur opzeggen
Share This