Opzegtermijn huur

Hier vind je alle huurcontracten die je via ons kunt opzeggen

Opties

Verhuurder

Opzegtermijn verhuurder Opzegtermijnen gelden voor verhuurders en huurders. Hierbij maken we een splitsing, want er is een belangrijk onderscheid tussen de opzegtermijn voor een woonruimte en een bedrijfsruimte. Het huurrecht is gecodificeerd in boek 7 BW. Meer…

Huurder

Opzegtermijn huurder Huurders kunnen in vervelende situaties terecht komen. Maar wat is de opzegtermijn voor een huurder? Meestal is het handig om je goed te verdiepen in welke rechten je hebt als huurder. Daarom leggen wij in dit artikel graag uit wat de…

Nog vragen? Neem dan gerust contact op

Opzegtermijn huur

 

Wat is de opzegtermijn die geldt bij huur?

De opzegtermijn bij huur is verschillend voor huurder en verhuurder? Daarom bespreken we alles over de opzegtermijn bij huur. Wat is de wettelijke opzegtermijn bij huren bijvoorbeeld en hoe zit dat met huur voor bepaalde of onbepaalde tijd? En wordt daarbij nog onderscheid gemaakt in de opzegtermijn voor de huurder of de verhuurder?

We leggen het allemaal uit, zodat je kunt beslissen of hulp nodig is bij het opzeggen van de huurovereenkomst.

Wat is de wettelijke opzegtermijn bij huur?

De opzegtermijn is verschillend voor huurder en verhuurder. Voor huurders geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand en maximaal drie maanden. Dit is afhankelijk van de betalingstermijn van de huur.
De opzegtermijn voor verhuurders is minimaal drie maanden.

Waar staat de opzegtermijn in het wetboek?

Titel 4 van boek 7 BW bevat de wettelijke bepaling over huur en de daarbij horende opzegtermijn. In dit de van het Burgerlijk Wetboek wordt tevens onderscheid gemaakt tussen huur van een woning in afdeling 5 en dat van een bedrijfsruimte in afdeling 6.

Moet je de huur aangetekend opzeggen?

De wet bepaalt dat je de huur alleen aangetekend of via een deurwaarder kunt opzeggen. De wet verbindt dus een vormvereiste aan opzeggen van de huur. Aangetekend opzeggen is dus verplicht. Maar is dit in de praktijk ook zo? Kan niet ook gewoon via de email worden opgezegd?

Is huuropzegging per mail rechtsgeldig?

Het leek er lange tijd op dat huuropzegging per mail niet rechtsgeldig was. Maar sinds een uitspraak van de rechter in 2014 is huuropzegging per mail rechtsgeldig. Gek eigenlijk, want met die uitspraak heeft de rechter de wet aan de kant gezet. De rechter doet dit omdat hij van mening is dat het vormvereiste waarbij moet worden opgezegd per aangetekende brief of deurwaarder achterhaald is.

Opgemerkt moet worden, dat de verhuurder in zijn algemene voorwaarden had opgenomen dat enkel schriftelijk en dus niet per email kon worden opgezegd. Ook dit werd door de rechter van tafel geveegd. Deze clausule in de huurovereenkomst is niet houdbaar naar de geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Kan je opzegging annuleren?

Opzegging van de huur annuleren is zeker mogelijk. Als de huurder opzegt en daar later spijt van krijgt, dan kan deze dit melden bij de verhuurder. Als de verhuurder akkoord gaat met de annulering van de opzegging, dan is er eigenlijk niets aan de hand en loopt de huurovereenkomst door als ware deze niet geannuleerd.

Dat is de ideale situatie bij annuleren, maar zoals zo vaak gaat het meestal anders. Want wat zijn de gevolgen als een verhuurder niet akkoord is en de huurder toch weigert om de gehuurde ruimte te verlaten? In dergelijke gevallen mag de verhuurder overgaan tot ontruiming. Het annuleren staat ontruimen niet in de weg en alleen als de huurder een bijzondere reden heeft kan de rechter anders beslissen. Dit gebeurt echter zelden tot nooit.

Hoe kan je de opzegtermijn berekenen?

Berekenen van de opzegtermijn is niet nodig. De opzegtermijnen zijn vastgelegd in de wet. Zoals hierboven vermeld, geldt voor huurders een opzegtermijn van minimaal 1 maand en maximaal drie maanden. Dit is afhankelijk van de betalingstermijn.

De opzegtermijn voor verhuurders is minimaal drie maanden.

Is een verkeerde opzegtermijn gehanteerd?

Als een verkeerde opzegtermijn bij huur is gehanteerd, dan moet je bekijken wat je daaraan kunt doen. Vaak is het een goede oplossing om een jurist in te schakelen.

Opzegtermijn huur
Share This