Je abonnement opzeggen?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kies welk contract of abonnement je wilt opzeggen

Wat je moet weten over opzegging van jouw abonnement

Hoe kan je een abonnement opzeggen?
Het opzeggen van een abonnement kan op drie manier, te weten:

  1. per brief
  2. per mail
  3. telefonisch

Opzegging van een abonnement moet wettelijk gezien op dezelfde manier kunnen als je het afsloot. Als je online het abonnement kan afsluiten, dan mag je het ook online stopzetten.

Dit betekent dat als je via een formulier op de website lid kon worden, het sturen van een e-mail voldoende is op te zeggen.

Hoe werkt een opzegging juridisch?
De basisregel is dat je een abonnement altijd per direct kan stopzetten met een opzegtermijn van 1 maand.

Daarnaast moet je het kunnen stoppen op dezelfde manier als je het bent aangegaan. En het mag niet automatisch worden verlengd. Dit laatste geldt niet als je het abonnement na de stilzwijgende verlenging per maand kunt opzeggen en ook het lidmaatschap van een (sport)vereniging of verzekering valt juridisch gezien niet onder deze regeling.

Wanneer kan je een abonnement beëindigen?
Voor het beëindigen van abonnement geldt in de regel een opzegtermijn van één maand. Een contract voor een vaste periode kan je niet tussentijds opzeggen, tenzij je een opzegvergoeding betaalt.

Deze boeteclausule of opzegvergoeding kent bij energiecontracten een maximum hoogte.

Is een abonnement stopzetten per mail rechtsgeldig?
Het opzeggen van een abonnement per mail is rechtsgeldig als je ook per mail of online het abonnement kon aangaan.
Wat is de termijn die geldt bij opzeggen?

De opzegtermijn bij een abonnement opzeggen is over het algemeen 1 maand. Hier zijn uitzonderingen op.

Magazines of kranten die minder dan 1 keer per maand verschijnen, kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Andere abonnementen kennen een opzegtermijn van 1 maand.

De opzegtermijn moet terug te vinden zijn in de algemene voorwaarden. Is geen opzegtermijn opgenomen of op andere wijze overeengekomen, dan kent de overeenkomst geen opzegtermijn en kan je altijd per direct opzeggen.

Als je een abonnement aangaat voor een vaste periode van bijvoorbeeld 3 maanden, 6 maanden, een jaar of zelfs twee jaar, dan kan je in de tussenliggende periode niet opzeggen. Althans, je kan het abonnement wel beëindigen, maar de betalingsverplichting blijft bestaan tot het einde van de contractperiode. Als je een abonnement hebt afgesloten via een prijsvergelijkingswesbite moet je wel gewoon opzeggen bij je provider.

Proefabonnementen mogen van rechtswege niet automatisch verlengd worden.

Als de periode waarvoor je het abonnement bent aangegaan voorbij is, dan mag de organisatie het abonnement stilzwijgend verlengen. Dit betekent dat het doorloopt zonder dat een van beide partijen daarvoor iets hoeft te doen.

De opzegtermijn die vanaf het moment van stilzwijgende verlenging geldt, is 1 maand.

Binnen 14 dagen opzeggen kan altijd. Dit is de wettelijke bedenktijd die je hebt als consument.

Hoe kan je abonnementen opzeggen na overlijden?
Opzeggen bij overlijden kent geen opzegtermijn. Bij opzegging in verband met overlijden vragen de meeste organisaties een akte van overlijden. Zodra dit bewijs geleverd is, kan het abonnement direct worden opgezegd.
Kan je opzeggen na prijsverhoging?

Een abonnement opzeggen in verband met een prijsverhoging is kosteloos en kan op het moment van deze verhoging in geval dat het gaat om televisie, internet en telefonie. De organisatie die de prijsverhoging doorvoert, is verplicht om je er op te attenderen dat de tarieven wijzigen en je kunt opzeggen. Dit moet deze partij tot uiterlijk vier weken voor de verhoging mededelen.

Opzegging kan niet als de prijsstijging wordt veroorzaakt door verhoging van de BTW. 

In geval van abonnementen op de sportschool, maaltijdbox, krant of tijdschrift mag een tariefswijziging niet zomaar. Hierbij kan je eisen dat je het oude tarief blijft betalen.

Om een tarief te mogen wijzigen, moet aan drie voorwaarden worden voldaan, te weten:

  1. Toen het abonnement werd afgesloten, stond in de voorwaarden dat de prijs tussentijds verhoogd mag worden. Het is belangrijk dat je deze voorwaarden hebt ontvangen op het moment dat je de overeenkomst aan bent gegaan. In deze voorwaarden moet zijn opgenomen wanneer en hoe de prijs verhoogd mag worden.
  2. De prijsverhoging mag niet onredelijk zijn. Een onredelijke verhoging is bijvoorbeeld in gevallen dat een organisatie binnen 3 maanden na het afsluiten van het abonnement de kosten verhoogt. Van onredelijke verhoging is ook sprake als niet in de voorwaarden stond wanneer en hoe tarieven mogen worden aangepast. Als je een abonnement niet mag beeindigen na een prijsverhoging, dan wordt dit juridisch eigenlijk altijd als onredelijk beoordeeld.
  3. De organisatie moet vooraf laten weten dat de kosten verhoogd worden. Hiervan moet je op tijd op de hoogte worden gebracht en helder moet zijn wanneer de nieuwe tarieven ingaan.

 

Nog vragen over jouw opzegtermijn?

Abonnement opzeggen