Krant opzeggen

Welke krant wil je stopzetten?

De krant opzeggen kan altijd, maar je moet natuurlijk letten op de opzegtermijn. Als je een jaar abonnement hebt, dan kun je pas opzeggen als dit jaar voorbij is. Als je eerder opzegt, dan moet je wel het hele jaar betalen en zal direct na het verstrijken van het jaar geen krant meer worden bezorgd.

Heb je een kennismakingsabonnement genomen, dan moet deze wettelijk verplicht vanzelf stoppen zodra de periode waarvoor deze is overeengekomen is voorbij is.

Veel gestelde vragen

Hoe werkt opzeggen van de krant?

Je kunt de krant opzeggen op drie manieren, dit zijn:

  1. Opzeggen per brief
  2. Bellen met de klantenservice van de krant
  3. Formulier invullen om op te zeggen

Als je opzegt via onze brief en deze door ons laten versturen heb je de meeste zekerheid, omdat wij garanderen dat wordt opgezegd.

Wanneer kun je de krant opzeggen?

Als je een jaarabonnement hebt, dan kan je de krant pas beeindigen na dit jaar. Althans, je kunt eerder opzeggen, maar je moet betalen tot deze 12 maanden voorbij zijn. Daarna wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd dat telkens met drie maanden wordt verlengd.

Als je mee hebt gedaan aan een actie, bijvoorbeeld voor het krijgen van een iPad bij de krant, dan kan het zijn dat jouw abonnement langer loopt dan één jaar. Vaak worden dan periodes afgesproken van wel 3 jaar. Je kunt er dan niet eerder onderuit.

Is tussentijds opzeggen van de krant mogelijk?

De krant kan niet tussentijds worden opgezegd als je een abonnement voor bepaalde tijd hebt. Als deze is afgelopen kun je beeindigen, maar dan geldt over het algemeen een opzegtermijn van drie maanden.

Krant opzeggen
Kun je de bank vragen om de incasso te stoppen?

Je kunt de bank vragen om de automatische incasso te stoppen of het afschrijven te storneren. Als je abonnement nog niet afgelopen is, zal dit je niet ontslaan van je betalingsverplichting en dus zal de krant je toch benaderen om te betalen totdat je abonnement afloopt.

Wat is de termijn voor de krant beeindigen?

Een jaarabonnement kun je dus pas stopzetten na een jaar, maar je moet dan wel opletten dat je dit doet voordat het jaar voorbij is, want anders kan het stilzwijgend worden verlengd als contract voor onbepaalde tijd.

De meeste contracten die stilzwijgend worden verlengd mogen maar voor een periode van 1 maand worden verlengd, waardoor je maandelijks kunt opzeggen. Dit geldt niet voor kranten. Sinds 1 januari 2012 mag het abonnement op een krant stilzwijgend worden verlengd voor de duur van drie maanden. Dit betekent dat als je elke keer drie maanden langer vastzit aan je abonnement als je niet op tijd opzegt. Voor andere abonnementen op producten, zoals onderbroeken of kaarsen kopen, gelden andere regels.

Share This