Leeuwarder Courant opzeggen

Zeg hier eenvoudig online Leeuwarder Courant op

Veel gestelde vragen over stopzetten van Leeuwarder Courant

Hoe kun je Leeuwarder Courant direct opzeggen?

Leeuwarder Courant opzeggen is heel eenvoudig via internet. Dit kan op 3 manieren, te weten:

1. per brief
2. per mail
3. telefonisch

Het stopzetten van de Leeuwarder Courant per brief is het meest eenvoudig, omdat je dit in twee minuten online geregeld hebt. Je weet dan zeker dat jouw opzegging slaagt en je niet overgehaald wordt om het abonnement op de Leeuwarder Courant voor te zetten.

Leeuwarder Courant opzeggen
Wat je moet weten over Leeuwarder Courant

De Leeuwarder Courant ook wel LC is een regionale dagblad. Het is een Nederlandstalig dagblad maar er wordt ook bovendien Friestalige artikelen er in toegevoegd. De krant werd opgericht in 1752, daar door zijn ze een van de oudste openrerende krant van Nederland tot nu toe. In 2012 had het dagblad ook ruim 72.000 exemplaren dat tegelijk werd gemaakt.

De krant verschijnt vooral in Friesland en de omgeving. Het dagblad wordt door het NDC Mediagroep uitgegeven en de hoofdredacteur van Leeuwarder Courant is Sander. Warmerdam.

Share This