Parool opzeggen

Zeg hier eenvoudig online het Parool op

Veel gestelde vragen over stopzetten van het Parool

Hoe kun je het Parool opzeggen?

Het Parool opzeggen is heel eenvoudig via internet of telefonisch. Dit kan op drie manieren, te weten:

  1. per brief
  2. Per e-mail
  3. Telefonisch

Digitaal beeindigen van de krant het Parool kan per email en per brief. Het lidmaatschap of abonnement eindigt dan volgens de juiste opzegtermijn. Parool kan je afhankelijk van het soort abonnement per maand stoppen. Als jouw abonnement één jaar loopt, dan kan je dus tot een maand van tevoren het abonnement beëindigen.

Zeg je niet op tijd op, dan wordt het lidmaatschap op Parool automatisch verlengd. Gelukkig blijft de opzegtermijn dan een maand en zit je niet nog een jaar vast aan de krant.

Hoe kun je het Parool opzeggen bij overlijden?

Bij overlijden kan je Parool stopzetten. Bij overlijden of vertrek naar het buitenland kan het mogelijk zijn om zonder opzegtermijn het abonnement te beëindigen.

Ook bij een sterfgeval kan je het abonnement op de krant online stoppen via email of brief op internet.

Parool opzeggen
Wat je moet weten over het Parool

Het Parool is in 1940 opgericht in Amsterdam als krant van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als oprichters van het Parool kunnen onderstaande worden gezien, zij waren actief betrokken bij de pers en sociaal democratische politiek. Dit was door de oorlog echter lastig geworden en daarom verenigden zij zich op initiatief van Frans Goedhart:

  • Frans Goedhart – journalist.
  • Eerste nrs.Odo Croiset drukker
  • Lex Althoff – voor de oorlog redacteur van Het Volk.
  • Koos Vorrink – voorzitter van de SDAP.
  • Hans Warendorf – advocaat.
  • Maurits Kann – voormalig redacteur van De Groene Amsterdammer.
Share This