ANPV opzeggen

Zeg hier eenvoudig online ANPV op

Veel gestelde vragen over stopzetten van ANPV

Hoe kun je ANPV direct opzeggen?

ANPV opzeggen is heel eenvoudig via internet. Dit kan op 3 manieren, te weten:

1. per brief
2. per mail
3. telefonisch

Het stopzettenvan de ANPV per brief is het meest eenvoudig, omdat je dit in één minuut online geregeld hebt. Je weet dan zeker dat jouw opzegging slaagt en je niet overgehaald wordt om het abonnement op de ANPV voor te zetten.

ANPV opzeggen
Wat je moet weten over ANPV

De ANPV (voluit de Algemene Nederlandse Politie Vereniging) is een politievakbond.

De ANPV werd in 1948 opgericht als RPV (Rijkspolitievereniging). De vereniging had sinds die tijd een doel dat was: bevordering der zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van alle beambten der Rijkspolitie, die door het Rijk bezoldigd worden.

De voorzitter van de bond is Xander Simonis en de vice-voorzitter is Hans Schoones.

Share This