Leidsch Dagblad opzeggen

Zeg hier eenvoudig online het Leidsch Dagblad op

Veel gestelde vragen over stopzetten van het Leidsch Dagblad

Hoe kun je het Leidsch Dagblad direct opzeggen?

Het Leidsch Dagblad opzeggen is heel eenvoudig via internet. Dit kan op 3 manieren, te weten:

1. per brief
2. per mail
3. telefonisch

Het stopzetten van de Het Leidsch Dagblad per brief is het meest eenvoudig, omdat je dit in twee minuten online geregeld hebt. Je weet dan zeker dat jouw opzegging slaagt en je niet overgehaald wordt om het abonnement op de Het Leidsch Dagblad voor te zetten.

Het Leidsch Dagblad opzeggen
Wat je moet weten over het Leidsch Dagblad

Het Leidsch Dagblad  is een regionaal dagblad. Het dagblad verschijnt vooral in Leiden en de omgeving, op maandag t/m zaterdag. Het dagblad is opgericht op 1 maart 1860, door Albertus Willem Stijthoff. Hij was ook de oprichter van andere dagbladen zoals; Het Vaderland, de Haagsche Courant en het Rotterdams Nieuwsblad. 26 jaar nadat hij die dagbladen had opgericht werd hij opgevolgd door zijn zoon genaamd George Henri Stijthoff. Het eerste exemplaar die als eerst verscheen kostte toen 3 cent. De krant schrijft vaak over wat er in de regio en landelijk gebeurd en over internationale sport en culturele activiteiten. Als extra wordt er aan het einde van de week het magazine Vrij toegevoegd.

Holland Media Combinatie BV (oftewel HMC Media) is de uitgevrij van het dagblad. Holland Media Combinatie  is niet alleen een uitgever van het Leidsch Dagblad, maar ook van Stadsblad De Echo en veel meer andere regionale dagbladen, zoals Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander. De uitgeverij is in 2005 opgericht en is door de Telegraaf Media Groep en drie andere uitgevrijen ontstaan, omdat ze samenvoegde. In 2008 nam Holland Combinatie Media veel meer andere kranten over.

Bekende journalisten en columnisten die voor het Leidsch Dagblad werkten waren Wim, Brands, Ton van Brussel, Thomas Erdbrink, Hans Heestermans en nog veel meer andere.

Share This